För- och nackdelar med kreditkort

För- och nackdelar med kreditkort

Kreditkort är något som blivit allt mer uppmärksammat på senare tid, vilket i sin tur har gjort att allt fler företag erbjuder kreditkort till sina kunder. Dessa kort kan ha olika syften och inriktningar. En del kan exempelvis syfta till att ge bra räntor och villkor...