Kreditkort är något som blivit allt mer uppmärksammat på senare tid, vilket i sin tur har gjort att allt fler företag erbjuder kreditkort till sina kunder. Dessa kort kan ha olika syften och inriktningar. En del kan exempelvis syfta till att ge bra räntor och villkor vid lånade pengar. Dock är det viktigt att veta att det både finns för- och nackdelar med kreditkort, precis som det finns med mycket annat i världen. Om man vill hitta nytt kreditkort är det därför viktigt att man sätter sig in i villkoren först.

Skillnaden mellan kreditkort och debetkort

Det är många som vet att det finns kreditkort och debetkort men lika många vet inte riktigt vad skillnaden mellan dessa är. Ett debetkort är det som i folkmun brukar kallas för bankkort och det är detta som brukar utfärdas vid öppnandet av ett bankkonto. Ett debetkort är direkt kopplat till bankkontot vilket innebär att pengar dras direkt när man handlar eller tar ut pengar med kortet.

Till skillnad från detta innebär ett kreditkort att man handlar på faktura. I sin tur innebär detta att pengarna vanligtvis kommer att behöva återbetalas till utgivaren månaden efter.

För- och nackdelar med kreditkort

Att kunna handla på faktura är en fördel med kreditkort, detta då man själv kan välja en betalningsmetod som passar en själv. Skulle man behöva låna en mindre summa pengar är ett kreditkort utmärkt för just detta, då ett kreditkort innebär en billig och tillgänglig kredit. De flesta kreditkortsutgivare erbjuder även sina konsumenter att delbetala fakturan. Viktigt att tänka på är dock att det brukar tillkomma en ränta om man som konsument inte återbetalar hela fakturan direkt.

Det finns väldigt många fördelar, utöver ovan nämnda, med att använda sig av ett kreditkort. Många kreditkort syftar till att ge användarna olika typer av rabatter och förmåner. Exempelvis kan en förmån vara att man får flygpoäng när man handlar med kortet som man sedan kan använda för att betala flygbiljetter med. En hel del kreditkort har även betydligt bättre reseförsäkringar än vad ett vanligt debetkort har. Således innebär detta att det är rekommenderat att exempelvis köpa sina flyg- eller tågbiljetter med sitt kreditkort. Det brukar även ingå en del andra försäkringar utöver reseförsäkringarna.

Som nämndes ovan finns det även nackdelar med kreditkort och det är att deras årsavgifter kan vara betydligt högre än vid exempelvis debetkort. Det är även vanligt att kreditkort har uttagsavgifter. Därför är det inte rekommenderat att ta ut kontanter via ett kreditkort. Ytterligare en nackdel är att det är betydligt lättare att dra på sig skulder med ett kreditkort som kan leda till dyra månadskostnader framöver. Det är därför viktigt att vara medveten om avgifterna och sina skulder på kreditkortet.

Med detta sagt, kan man dock konstatera att fördelarna väger tyngre än nackdelarna när det kommer till användandet av kreditkort. Ett kreditkort är fördelaktigt så länge man använder det på ett vettigt sätt och betalar sin faktura i tid samt är medveten om kortets villkor.

Risker med kreditkort och hur dessa undviks

Det är även viktigt att vara noggrann med att betala sina fakturor som kommer när man använt kreditkortet. Detta eftersom den annars kan gå vidare till inkasso och slutligen kronofogden, på grund av att köpen görs med pengar som kan liknas med lånade pengar. För att undvika att fakturor kommer bort i posten eller liknande är det därför rekommenderat att ansluta sig till e-faktura via sin internetbank.