Tycker du att du betalar alldeles för höga elfakturor? Tursamt nog är det enklare än någonsin att jämföra elpriser och byta till ett billigare elbolag. Vi går igenom hur det fungerar, vad du behöver veta och vilka elavtal som finns att hitta på nätet.

Hur du jämför elavtal och elpriser enkelt på nätet Du kan helt kostnadsfritt jämföra elpriser och elavtal hos Elskling.se. En jämförelse är enkel att göra och tar enbart någon minut av din tid. Elskling kan även hjälpa dig med bytet av elavtal kostnadsfritt. De kunder som byter elavtal via Elskling sparar i snitt 1800 kr per år. Du kan även jämföra elpriser och hitta det billigaste elavtalet på www.billigastelavtal.com. Där listas elpriser och olika avtal jämförs så att du får en bra överblick över olika leverantörer vilket gör det enklare för dig att välja. 

De billigaste elpriserna

Om du verkligen vill få de allra billigaste elpriserna kan du försöka byta leverantör ofta och nyttja olika erbjudanden som elleverantörerna har. Många gånger kan du få ny-kunds-rabatt som ger dig ett lägre pris de första tre månaderna. Du kan aldrig få elavbrott på grund av ett el-byte. De som kan tjäna allra mest på att byta elavtal är villaägare som förbrukar mycket el till uppvärmning av huset.

Så här fungerar branschen

Oavsett om du bor i en villa, ett radhus eller i en lägenhet så behöver du elektricitet. Denna elektricitet kan komma från flera olika källor, från vattenfallsverk till vindkraftverk, solceller, kärnkraftverk och kraftvärmeverk. Den sistnämnda producerar både värme och elektricitet, ofta genom förbränning av avfall, pellets och biomassa eller i vissa fall kol, olja och naturgas. De företag som producerar energi kallas för elproducenter. De säljer sedan sin el på elbörsen, Nordpool, till olika elleverantörer. Elpriset är styrt av efterfrågan och elproduktion. När mer elektricitet efterfrågas går elpriserna upp. Om det produceras mindre elektricitet går priserna också upp. Efterfrågas mindre el, alternativt att det produceras “för mycket” elektricitet, går priserna nedåt.

Elleverantören köper in elen från elproducenterna och ser till att den levereras till slutkunden. Slutkunden betalar dock inte samma pris som elproducenten utan det tillkommer olika avgifter och skatter, exempelvis volympåslag, elcertifikatsavgift, energiskatt, miljötillägg, moms och i vissa fall fakturaavgift. Varken elleverantören eller elproducenten ansvarar för nätverket och infrastrukturen som gör det möjligt för dig att använda elen du köper. Här kommer elnätsföretagen in i bilden. Elnätsföretaget, även kallad nätägaren, ansvarar för de elledningar som används för att distribuera elektriciteten från elproducenterna till slutkunderna. Nätägaren får enligt lag inte bedriva elhandel. Du får oftast en separat faktura för användandet av elnätet.

Olika elavtal

Låt oss säga att du nyligen har köpt en villa eller flyttat in i en lägenhet. Då bör du snarast göra ett aktivt val av elleverantör, annars kommer du att automatiskt få ett så kallat “tillsvidareavtal”, vilket är ett dyrare elavtal. Det finns ingen som helst anledning att betala ett tillsvidarepris, det är nämligen dyrare än både det fasta priset och det rörliga priset. Notera att det numera heter anvisningspris istället för tillsvidarepri

Vad kan jag välja? Om vi bortser från tillsvidareavtalet så finns det i princip två prismodeller, rörligt och fast elpris. Det rörliga elpriset är baserat på priserna från elbörsen. När Nordpools elpriser går upp så kommer det rörliga elpriset att följa med. Det innebär att elpriset på din faktura förändras varje månad. Det fasta elpriset är, precis som namnet antyder, ett fast elpris. Det innebär att du binder upp elpriset under en viss tidsperiod, exempelvis två år. Elpriset på din månadsfaktura kommer med andra ord att förbli densamma under avtalstiden.

Fördelar och nackdelar mellan olika elavtal

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att fördelarna och nackdelarna beror på ditt specifika elbehov. Låt oss ta två exempel. Låt oss anta att du är en person som bor högt upp i Sverige, en plats med långa vintrar och relativt kallt väder större delen av året. Personen bor i en medelstor villa och förbrukar 30 000 kWh/år, varav en stor del går till uppvärmningen av hemmet. Ju kallare det är, desto mer elektricitet behövs för att värma upp. Dessutom går elpriserna upp när behovet blir större, vilket är vanligt under vintern. Ett rörligt pris kan snabbt bli en dyr historia, speciellt under de kalla vintermånaderna. Då kan ett bundet fastpris vara att föredra. Notera dock att elpriserna i norra Sverige är billigare jämfört med södra Sverige. Det beror på att det produceras ett överskott av el i den norra delen av landet. Du kan alltså fortfarande komma undan relativt billigt om du hittar en bra deal.

Det rörliga elavtalet följer elprisets svängningar på elbörsen. Det innebär att elpriset oftast är längre under sommaren då både behovet är lägre och elproduktionen högre. Priserna går dock upp under vintern och i vissa fall, om det blir en väldigt kall vinter, kan elpriserna skjuta i höjden och göra det riktigt dyrt för slutanvändaren. Det gäller speciellt för de som behöver mycket el för att värma upp sina hem, exempelvis villaägare. Skillnaden handlar till stor del om säkerhet. Med ett fast elpris slipper du påverkas av de högre elpriserna under vintern men du får inte heller ta del av det sänka elpriset under sommaren. Generellt så är det rörliga elavtalet nästan alltid det billigaste, åtminstone i ett långt tidsperspektiv. Det finns även så kallade mixprisavtal. Då betalas halva förbrukningen genom ett fast elpris och den andra halvan genom ett rörligt elpris. Jämför elpriser och andra viktiga faktorer Elpriset anges i öre per kilowattimme (öre/kWh). När du jämför elpriser så kommer priserna att vara angivna på detta sättet. Det du själv bör veta för att kunna göra en rättvis jämförelse är:

  • Vilket elområde du tillhör.
  • Om du bor i villa eller lägenhet.
  • Vilken uppvärmningsform du har.
  • Vilken elförbrukning du har per år.
  • Vilken elskatt du betalar (normal eller låg).
  • Hur ditt nuvarande elavtal ser ut.

Av dessa är elförbrukningen per år oftast den mest relevanta. Generellt brukar elförbrukningen för en lägenhet ligga på 12 000 kWh per år. En villa har generellt 25 000 kWh/år. Just din specifika elförbrukning beror på flera faktorer. Du kan ta reda på årsförbrukningen genom att ringa din nuvarande elleverantör. Ofta så står den även angiven på elfakturan. Förutom elpriset bör du även jämföra själva avtalet. Vissa elleverantörer har bindningstider på ett år eller ännu mer, även för avtal där du får ett rörligt pris. Andra elleverantörer har bindningstider på tre månader eller så lite som en månad. Notera att det finns olika bindningstider, en för det rörliga priset och en för avtalet med elleverantören. När bindningstiden du har med elleverantören har passerat kan du byta elleverantör eller elavtal.

Jämför alltid innan du väljer el-leverantör

Använd Elskling.se för att jämföra massor av leverantörer med ett enda klick. Tjänsten är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en jämförelse på . Snittkunden som byter el-avtal med Elskling sparar 1800 kr per år.