Att frilansa och arbeta som konsult har blivit allt mer populärt under de senaste åren. Samhällets ökande digitalisering har gjort det möjligt att arbeta på distans, och många dras även till den flexibilitet som frilansandet innebär. Att kunna välja uppdrag och hur länge du arbetar på ett projekt ger en större frihet och möjlighet till en bättre balans mellan fritid och arbete.

Mer dynamiskt arbetsliv

Enligt en ny Sifo-undersökning är över 50 % av svenskarna tveksamma till att arbeta med samma saker resten av arbetslivet. Svenskar provar i genomsnitt på tre arbetsformer totalt sett i sin karriär. Det finns tydliga tendenser som visar att fler vill jobba dynamiskt istället för att ständigt vara heltidsanställda. Under vissa perioder passar det bättre att jobba som frilansare, till exempel för att kunna kombinera arbete med studier.

Fördelar med att frilansa

Att välja kortare och tillfälliga uppdrag istället för en fast anställning har många fördelar. Du kan jobba fritt i olika roller och prova dig fram för att med tiden kunna hitta drömjobbet. Det är också ett bra sätt att lära dig nya färdigheter och kompetenser. Möjligheten finns att snabbt byta bransch vilket ger ett mer tillfredställande arbetsliv totalt sett. Du kan specialisera dig inom en viss nisch och på så vis ha möjlighet att begära en högre ersättning. Ett annat alternativ är att du breddar din kompetens så att du får en större mängd uppdrag att välja mellan.

Den nya gig-ekonomin

Det finns allt fler plattformar på internet där du kan arbeta på distans vilket gör det enklare att arbeta som frilansare på dina villkor. Här hittar du en stor mängd möjliga klienter och företag att arbeta åt. Du kan också sätta ihop en portfolio där du visar upp din kunskap och dina färdigheter, samt nätverka och skaffa nya kontakter. Den gig-baserade arbetsmarknaden växer kraftigt och är en stark trend globalt sett. Bland de nära 900 000 enmansföretag som finns i Sverige är det troligtvis många som arbetar inom gig-ekonomin.

Passar bra för entreprenörer

Att frilansa passar ofta bra för dig som har entreprenörsanda och gillar att vara sin egen chef. Här går det att ha stor kontroll över den egna professionella utvecklingen och själv stå för din egen framgång. Det finns också risker och utmaningar förknippade med frilansandet som en oregelbunden arbetstillgång och behovet av att kunna klara av många roller samtidigt. Som frilansare kan du inte luta dig tillbaka utan behöver ständigt vara på tårna i din karriär, men detta kan också ge en stor utdelning i form av personlig tillfredställelse och frihet.