Hur fungerar ett företagslån

av | sep 26, 2022

De flesta företag använder sig av företagslån i sina verksamheter. Det gäller oavsett om företaget drivs som enskild näringsverksamhet, aktiebolag eller i någon annan bolagsform. Ett företagslån används ofta för att företaget ska få en bättre likviditet eller för att företaget ska kunna göra större investeringar.

Krav för att kunna låna

Ett grundläggande krav för att ditt företag ska beviljas ett lån är att företaget har möjligheter att betala tillbaka lånet. Det är därför viktigt att du kan visa att företaget har goda framtidsutsikter och en i grunden god ekonomi när du ansöker om lån för företagets räkning. I regel kräver långivaren även att det ställs säkerhet för lånet vilket innebär att om företaget inte kan betala tillbaka lånet måste någon annan träda in och betala tillbaka det.

Jämförelse av företagslån

Lendo företagslån

 • 16 långivare anslutna
 • Kostnadsfritt och ej bindande
 • Lån från 50 000 kr
 • Endast 1 UC

Maxbelopp: 3 000 000 kr
Löptid: 6 mån – 5 år
Säkerhet: Inget krav
Kreditupplysning: UC
Betalningsanmärkning: Accepteras

Mer info

Vilka långivare samarbetar Lendo med?

Svea, Aros capital, Froda, Marginalen bank, Avida finans, Corpia, Qred, Capcito, Capital box, .fedelta, OPR företagslån, Mynt, Approva, IMH finans, Finly, Credinord, Resurs och funding partner.

Krea företagslån

 • 24 långivare anslutna
 • Kostnadsfritt och ej bindande
 • Lån från 10 000 kr
 • Endast en kreditupplysning
 • Låneerbjudanden inom 1 dag

Maxbelopp: 30 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 5 år
Säkerhet: Inget krav
Kreditupplysning: UC
Betalningsanmärkning: Accepteras

Mer info

Vilka långivare samarbetar Krea med?

Capital box, Corpia, DPT, CapIQ, Aros capital, Capcito, Fedelta, Euro finans, Froda, FundingPartner, Leasio finans, Kameo, Mynt, Marginalen bank, Qred, OPR, Resurs bank och Serafim finans.

Creddo företagslån

 • 28 långivare anslutna
 • Kostnadsfritt och ej bindande
 • Lån från 10 000 kr
 • 1 kreditupplysning
 • Erbjudande inom 24 timmar

Maxbelopp: 10 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 5 år
Säkerhet: Inget krav
Kreditupplysning: UC
Betalningsanmärkning: Accepteras

Mer info

Vilka långivare samarbetar Krea med?

Avida, Billecta, benkey, businesscredit, Capital box, Collector bank, Corpia, DPT, Fellow pankki, kasvurahoitus, Koin capital, Swish fund, Svea, GF, Credinord, SBP nordic, Aros kapital, Capcito, Fedelta, Froda, FundingPartner, IMH, Mynt, Approa, Marginalen bank, Qred, OPR, Qapitala.

Vad kostar ett företagslån?

Vissa långivare använder sig av uppläggningsavgifter när ditt företag ansöker om ett lån. Dessa belopp är i regel låga och är en marginell kostnad för företaget. Den verkliga kostnaden består i regel av den ränta som företaget betalar för lånet.

Som regel gäller att desto mindre risk som det är för långivaren att låna ut pengar till ditt företag desto lägre ränta betalar företaget. Det är därför som äldre och stabila företag i regel har betydligt lägre lånekostnader jämfört med nystartade företag.

Företagslån med säkerhet

I de festa fall kräver långivaren någon form av säkerhet för att ett lån ska beviljas. Det gäller framförallt om det är fråga om nystartade företag eller om det är fråga om företag som har visat ett mindre bra resultat under senare år.

Personlig borgen

Den säkerhet som är absolut vanligast vid lån till mindre och medelstora företag är personlig borgen. Driver du verksamhet i form av aktiebolag innebär detta i regel att du få teckna en personlig borgen för det lån som aktiebolaget beviljas. Detta medför att om aktiebolaget inte kan betala tillbaka lånet är du personligen skyldig att betala tillbaka lånet.

Företagslån utan säkerhet

Det är fullt möjligt för ett företag att bli beviljat ett lån utan att ställa säkerhet. Det gäller framförallt vid mindre lån eller när det är fråga om företag som har en mycket god ekonomi samtidigt som framtidsprognoserna är minsta lika goda.

Företagslån med säkerhet i egendom

Det förekommer även att långivaren kräver säkerhet i egendom för att bevilja ett lån. Enkelt förklarat innebär detta att om företagslånet inte betalas tillbaka kan långivaren sälja den egendom som ställts som säkerhet och på så sätt reglera lånet. Den vanligaste formen för säkerhet är fast egendom men det förekommer även att man använder sig av till exempel företagshypotek eller säkerhet i annan egendom som till exempel värdepapper eller fordon.

Låna till nystartat företag

Det kan vara komplicerat att låna pengar till ett nystartat företag men det är absolut inte omöjligt. Avgörande är företagets framtidsutsikter och dess möjlighet att betala tillbaka lånet. Många långivare erbjuder dessutom särskilda lån som är riktade mot just nystartade företag. Som regel får du räkna med att långivaren kräver säkerhet för att ditt nystartade företag ska beviljas ett lån.

Vad påverkar räntan?

Räntan som du betalar för lånet påverkas av en rad olika faktorer. Den kanske viktigaste faktorn är det allmänna ränteläget, vilket till stor del är baserat på den så kallade styrräntan vilken fastställs av Riksbanken. En annan avgörande faktor är vilken risk som långivaren tar för att låna ut pengar till ditt företag. Löper långivaren en hög risk för att ditt företag inte ska betala tillbaka lånet får du som regel räkna med att betala en högre ränta.

Fast avgift eller ränta?

Den vanligaste formen av företagslån innebär att företaget betalar en löpande ränta på lånet och ofta det är möjligt att välja mellan löpande och fast ränta. Varje månad betalar företaget tillbaka en viss del av skulden och ovanpå detta betalas även en ränta vilken är företagets kostnad och långivarens intäkt från lånet.

Vissa långivare gör det möjligt för ditt företag att i stället för att betala ränta betalar företaget en fast avgift varje månad. Detta innebär inte att det är billigare än att betala ränta, när det är en fast månadskostnad utgör en del av betalningen långivarens marginal, eller vinst, på lånet. Fördelen är att du vet exakt vilket belopp som ska betalas varje månad vilket gör det enklare för företaget att budgetera sina utgifter.

7. Företagslån med betalningsanmärkningar

Det är fullt möjligt för ett företag att bli beviljad ett lån även om företaget har betalningsanmärkningar. Det är i och för sig inte något positivt att ett företag har betalningsanmärkningar, men det är inte ensamt avgörande. Långivaren gör en mer omfattande bedömning än att endast kontrollera om det finns betalningsanmärkningar. Avgörande är företagets framtida förmåga att betala tillbaka lånet.

8. Företagslån utan UC

I de flesta fall begär långivaren en UC i samband med bedömningen av en låneansökan. Emellertid finns det långivare som inte tar en UC vilket i många situationer kan vara en fördel. Ett företag som har flera UC får i regel en sämre kreditbedömning.

9. Vanliga frågor och svar

Kan jag ansöka om ett företagslån även om jag driver mitt företag som enskild näringsverksamhet?
Ja, det kan du göra. Emellertid är du och ditt företag rent juridiskt samma person varför du per automatik är personligen ansvarig för lånet. Din privatekonomiska situation har därför betydelse för om lånet kommer att beviljas.

Kan mitt företag förhandla sig till en bättre ränta?
Ja, det är fullt möjligt. Det enklaste sättet för ditt företag att få en lägre ränta är att erbjuda säkerhet för lånet och samtidigt göra en ansökan hos många långivare. Då kan du välja den långivare som erbjuder lägst ränta.

Hur lång tid tar det att beviljas ett företagslån?
Det går i regel mycket snabbt. Har du lämnat alla uppgifter som behövs får du i regel svar inom en eller par timmar och högst inom en eller ett par dagar. När lånet beviljats sker utbetalningen relativt omgående och ofta redan samma dag som lånet beviljas.

Kan mitt företag ha flera olika företagslån?
Ja, det är fullt möjligt. Det är inte ovanligt att ett företag har flera olika lån, alla på olika belopp och med olika löptider. Ditt företag kan därför ansöka om ett företagslån även om företaget har lån sedan tidigare.

Är det möjligt för mitt företag att bli beviljat ett företagslån även om företaget har flera betalningsanmärkningar?
Ja, det där möjligt. Har ditt företag en i grunden god ekonomi och bra framtidsutsikter kan det beviljas lån även om det har betalningsanmärkningar sedan tidigare. Emellertid får du räkna med att företaget kommer att betala ett pris i form av högre ränta jämfört med om det inte hade haft några betalningsanmärkningar.